China Map

China MapAre you looking for a Customized Map? Please get Custom Mapping Quote here.

Provinces of China

S.N.ProvinceGB/T 2260-2007ISOChinese Hanyu PinyinCapitalPopulationDensityArea km2Abbreviation
1Anhui ProvinceAHCN-AH安徽省 Ānhuī ShěngHefei59,500,510425.91139,700皖 Wǎn
2Beijing MunicipalityBJCN-BJ北京市 Běijīng Shì 19,612,3681,167.4016,800京 Jīng
3Chongqing MunicipalityCQCN-CQ重庆市 Chóngqìng Shì 28,846,170350.582,300渝 Yú
4Fujian ProvinceFJCN-FJ福建省 Fújiàn ShěngFuzhou (PRC), Jincheng (ROC)36,894,216304.15121,580闽 Mǐn
5Guangdong ProvinceGDCN-GD广东省 Guǎngdōng ShěngGuangzhou104,303,132579.46180,000粤 Yuè
6Gansu ProvinceGSCN-GS甘肃省 Gānsù ShěngLanzhou25,575,25456.29454,300甘(陇) Gān (Lǒng)
7Guangxi Zhuang Autonomous RegionGXCN-GX广西壮族自治区 Guǎngxī Zhuàngzú ZìzhìqūNanning46,026,629195.02236,000桂 Guì
8Guizhou ProvinceGZCN-GZ贵州省 Guìzhōu ShěngGuiyang34,746,468197.42176,000贵(黔) Guì (Qián)
9Henan ProvinceHA (HEN)CN-HA河南省 Hénán ShěngZhengzhou94,023,567563.01167,000豫 Yù
10Hubei ProvinceHB (HUB)CN-HB湖北省 Húběi ShěngWuhan57,237,740307.89185,900鄂 È
11Hebei ProvinceHE (HEB)CN-HE河北省 Héběi ShěngShijiazhuang71,854,202382.81187,700冀 Jì
12Hainan ProvinceHICN-HI海南省 Hǎinán ShěngHaikou9,171,300[8]255.0434,000琼 Qióng
13Hong Kong Special Administrative RegionHKCN-HK[i]香港特别行政区 Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū 7,061,2006,396.011,108港 Gǎng
14Heilongjiang ProvinceHLCN-HL黑龙江省 Hēilóngjiāng ShěngHarbin38,312,22484.38454,000黑 Hēi
15Hunan ProvinceHN (HUN)CN-HN湖南省 Húnán ShěngChangsha65,683,722312.77210,000湘 Xiāng
16Jilin ProvinceJLCN-JL吉林省 Jílín ShěngChangchun27,462,297146.54187,400吉 Jí
17Jiangsu ProvinceJSCN-JS江苏省 Jiāngsū ShěngNanjing78,659,903766.66102,600苏 Sū
18Jiangxi ProvinceJXCN-JX江西省 Jiāngxī ShěngNanchang44,567,475266.87167,000赣 Gàn
19Liaoning ProvinceLNCN-LN辽宁省 Liáoníng ShěngShenyang43,746,323299.83145,900辽 Liáo
20Macau Special Administrative RegionMOCN-MO[j]澳门特别行政区 Àomén Tèbié Xíngzhèngqū 552,30019,044.8229澳 Ào
21Inner Mongolia Autonomous RegionNMCN-NM内蒙古自治区 Nèi Měnggǔ ZìzhìqūHohhot24,706,32120.881,183,000内蒙古(绥/蒙) Nèi Měnggǔ (Suí/Měng)
22Ningxia Hui Autonomous RegionNXCN-NX宁夏回族自治区 Níngxià Huízú ZìzhìqūYinchuan6,301,35094.8966,400宁 Níng
23Qinghai ProvinceQHCN-QH青海省 Qīnghǎi ShěngXining5,626,7227.8721,200青 Qīng
24Sichuan ProvinceSCCN-SC四川省 Sìchuān ShěngChengdu80,418,200165.81485,000川(蜀) Chuān (Shǔ)
25Shandong ProvinceSDCN-SD山东省 Shāndōng ShěngJinan95,793,065622.84153,800鲁 Lǔ
26Shanghai MunicipalitySHCN-SH上海市 Shànghǎi Shì 23,019,1483,630.206,341沪(申) Hù (Shēn)
27Shaanxi ProvinceSN (SAA)CN-SN陕西省 Shǎnxī ShěngXi'an37,327,378181.55205,600陕(秦) Shǎn (Qín)
28Shanxi ProvinceSX (SAX)CN-SX山西省 Shānxī ShěngTaiyuan35,712,111228.48156,300晋 Jìn
29Tianjin MunicipalityTJCN-TJ天津市 Tiānjīn Shì 12,938,2241,144.4611,305津 Jīn
30Taiwan ProvinceTWCN-TW[k]台湾省 Táiwān ShěngTaipei (PRC claimed), Zhongxing New Village (ROC)23,162,123650.9736,161台(臺) Tái
31Xinjiang Uyghur Autonomous RegionXJCN-XJ新疆维吾尔自治区 Xīnjiāng Wéiwú'ěr ZìzhìqūÜrümqi21,813,33413.131,660,400新 Xīn
32Tibet Autonomous RegionXZCN-XZ西藏自治区 Xīzàng ZìzhìqūLhasa3,002,1662.441,228,400藏 Zàng
33Yunnan ProvinceYNCN-YN云南省 Yúnnán ShěngKunming45,966,239116.66394,000云(滇) Yún (Diān)
34Zhejiang ProvinceZJCN-ZJ浙江省 Zhèjiāng ShěngHangzhou54,426,891533.59102,000浙 Zhè

Regions of China

Statistical Regions of China

S.N.RegionArea km2Population (2010)Provinces included & Notes
1North China (without Eastern Inner Mongolia)1,082,492153,180,300Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, and Inner Mongolia (without Chifeng, Hinggan, Hulunbuir, and Tongliao)
2Northeast China (with Eastern Inner Mongolia)1,266,869121,163,770Liaoning, Jilin, Heilongjiang, and Eastern Inner Mongolia (Chifeng, Hinggan, Hulunbuir, and Tongliao)
3East China832,028407,527,091The above-mentioned 7 entities plus the claimed Taiwan Province. Taiwan and its surrounding island groups are administered by the Republic of China but claimed by the People's Republic of China.
4Central China564,700216,945,029Henan, Hubei, and Hunan
5South China449,654166,614,779Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong, and Macau
6Western China3,978,700289,623,281Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, and Xinjiang

Economic Regions of China

S.N.Regions
1The East Coast
2Central China
3Northeast China
4Western China

PLA Military Regions of China

S.N.RegionHeadquarter
1Eastern Theater CommandNanjing
2Southern Theater CommandGuangzhou
3Western Theater CommandChengdu
4Northern Theater CommandShenyang
5Central Theater CommandBeijing

 1. Afghanistan Map
 2. Algeria Map
 3. Angola Map
 4. Albania Map
 5. Andorra Map
 6. Argentina Map
 7. Armenia Map
 8. Antigua and Barbuda Map
 9. Australia Map
 10. Austria Map
 11. Azerbaijan Map
 12. Bahamas Map
 13. Bahrain Map
 14. Bangladesh Map
 15. Barbados Map
 16. Belarus Map
 17. Belgium Map
 18. Belize Map
 19. Bhutan Map
 20. Bolivia Map
 21. Brazil Map
 22. Brunei Map
 23. Bulgaria Map
 24. Burkina Faso Map
 25. Burundi Map
 26. Cambodia Map
 27. Canada Map
 28. Chad Map
 29. Chile Map
 30. China Map
 31. Colombia Map
 32. Costa Rica Map
 33. Croatia Map
 34. Cuba Map
 35. Denmark Map
 36. Djibouti Map
 37. Dominica Map
 38. Dominican Republic Map
 39. Ecuador Map
 40. Egypt Map
 41. England Map
 42. Eritrea Map
 43. Ethiopia Map
 44. Fiji Map
 45. Finland Map
 46. France Map
 47. Georgia Map
 48. Germany Map
 49. Ghana Map
 50. Greece Map
 51. Guatemala Map
 52. Haiti Map
 53. Iceland Map
 54. India Map
 55. Indonesia Map
 56. Iran Map
 57. Iraq Map
 58. Ireland Map
 59. Israel Map
 60. Italy Map
 61. Jamaica Map
 62. Japan Map
 63. Jordan Map
 64. Kenya Map
 65. Lebanon Map
 66. Lesotho Map
 67. Madagascar Map
 68. Malaysia Map
 69. Maldives Map
 70. Malta Map
 71. Mauritius Map
 72. Mexico Map
 73. Mongolia Map
 74. Morocco Map
 75. Myanmar Map
 76. Nepal Map
 77. Netherlands Map
 78. New Zealand Map
 79. Nigeria Map
 80. North Korea Map
 81. Northern Ireland Map
 82. Norway Map
 83. Oman Map
 84. Pakistan Map
 85. Palestine Map
 86. Panama Map
 87. Papua New Guinea Map
 88. Peru Map
 89. Philippines Map
 90. Poland Map
 91. Portugal Map
 92. Qatar Map
 93. Russia Map
 94. Saudi Arabia Map
 95. Scotland Map
 96. Singapore Map
 97. Somalia Map
 98. South Africa Map
 99. South Korea Map
 100. Soviet Union Map
 101. Spain Map
 102. Sri Lanka Map
 103. Sweden Map
 104. Switzerland Map
 105. Syria Map
 106. Taiwan Map
 107. Tanzania Map
 108. Thailand Map
 109. Togo Map
 110. Tunisia Map
 111. Turkey Map
 112. Uganda Map
 113. Ukraine Map
 114. United Kingdom Map
 115. US Map
 116. Venezuela Map
 117. Vietnam Map
 118. Wales Map